I Den Här Artikeln:

Markförteckningssystem finns på plats i Förenta staterna för att hålla reda på fastighetsägande, fastighetsskatter och andra relaterade problem. I allmänhet delas dessa arbetsuppgifter av län, under kontroll av länsinspelaren av handlingar, domstolsansvarig eller register. När officiella egendomshandlingar, till exempel bidragshandlingar, skickas till länsmedlem som ska spelas in registrerar länet dokumentet med sitt specifika system. Vissa län väljer att använda instrumentnummer som en lagringsmetod.

Grant Deed

Bidrags handlingar används vanligtvis i delstaten Kalifornien när egendomen säljs. Denna typ av handling liknar en garantisak. Garantivärden ger köparen, eller bidragsmottagaren, med vetskapen att de får fastigheten utan att det finns några påföljder och att ingen annan kan göra anspråk på ägande. I garantidokumentet anges också att säljaren eller bidragsgivaren ger rättshjälp till bidragsmottagaren om en fordran på egendomen uppkommer i framtiden. Bidragsavgiften bär normalt inte denna garanti.

Funktioner

Stats- och länsrätten kräver att bidrags handlingar innehåller viss information för att de ska anses vara giltiga och registrerbara. I Kalifornien måste bidragsmottagaren och bidragsmottagarens namn anges och stavas rätt. En returadress måste anges för att inspelaren ska returnera dokumentet. Standardpappersstorleken är 8,5 x 11 tum. Större pappersstorlekar debiteras en extra registreringsavgift. Dokument som lämnas in för inspelning måste innehålla ursprungliga signaturer. Signaturerna måste erkännas av en notarius publicus med hjälp av en standardkvalifikationsformulär från Kalifornien. En preliminär ändring av ägarbetänkningsformuläret kan behöva slutföras i vissa fall.

Inspelning

När gärningen är klar kan den presenteras för länsinspelaren. Varje län bedömer en inspelningsavgift, som varierar. Se till att du tar en check eller kontanter i rätt mängd till inspelarens kontor. Om överföringsskatter är tillämpliga, är de förfallna vid denna tidpunkt också. Recorderen granskar dokumentet för noggrannhet och kontrollerar det belopp som är skyldigt. Om allt är korrekt skickas dokumentet för inspelning.

Instrumentnummer

Många län använder instrumentnummer eller dokumentnummer för att organisera handlingar och egendomshandlingar som arkiveras på posten. Det specifika numreringssystemet varierar efter län. Vissa använder en datum- och tidsmetod, medan andra använder en kontinuerlig numreringsmetod. När dokumentet skickas in för inspelning är det vanligtvis datorskannat och kopierat till ett arkivsystem. Sedan tilldelas ett instrumentnummer i följd. När systemet har tilldelat numret stämplas det på själva verkan. Vissa län använder också en skannbar streckkod med instrumentnummer som kan skrivas ut på gärningen. Instrumentnumret finns på första sidan av den inspelade handlingen när den returneras till bidragsmottagaren. Detta nummer kan användas för att referera eller söka efter gärningen i framtiden.


Video: