I Den Här Artikeln:

När du tar ut en livförsäkring, väljer du ett ansiktsbelopp. Förståelsen av denna term kommer att låta dig veta hur mycket försäkring som din policy ger.

Definition

Försäkringsbeloppet är summan som en livförsäkring ska betala vid förekomsten av en kvalificerad händelse. Namnet kommer från det faktum att detta belopp normalt visas på "ansiktet" eller det övre arket i policyn.

Kvalificerade händelser

Vanligtvis är försäkringstagarens död den "kvalificerade händelsen" som utlöser betalning av ansiktsbeloppet. När det gäller en hel livspolitik kan löptidstiden (vanligtvis när den försäkrade når 100 år) också vara en kvalificerad händelse.

Handikapp

Vissa livförsäkringar betalar hela eller en del av ansiktsbeloppet om den försäkrade har total funktionshinder.

utdelning

Utdelningar som betalas till försäkringstagare ingår ej i policyns ansvarsbelopp.

Variabel ansiktsbelopp

Det nominella värdet av indexerade livförsäkringar varierar med resultatet av det finansiella index som följer med policyn. En del livförsäkringspolicyer ger också ett ansiktsbelopp som minskar över tiden (vanligtvis för att täcka ett hypotekslån eller ett avdragslån) i utbyte mot ett lägre premiepremie.


Video: