I Den Här Artikeln:

Räntejustering - eller mer vanligt, "inriktning av intressen" - beskriver ett arrangemang eller förhållande där alla parter kan dra nytta av ett visst utfall.

aktiemarknad

Bild på aktiekurser och procentandelar.

Användande

Begreppet intresseinriktning uppkommer oftast i diskussionen om finansiella relationer, men det gäller även inom områden som politik och till och med sociala nätverk.

Exempel på justering

Ett företag som belönar sina anställda med aktier av aktier eller möjlighet att köpa aktier med rabatt, försöker anpassa de anställdas intressen till ledningens och aktieägarna. Alla kommer direkt att dra nytta av en ökning av aktiekursen.

Exempel på nonalignment

Många börsmäklare betalas provisioner baserat på antalet transaktioner de gör för sina kunder, inte om dessa transaktioner ger någon avkastning. Oavsett hur samvetsgranna eller flitiga sådana mäklare kan vara, är deras ekonomiska intressen inte anpassade till sina kunders.

Varning

Nonaligned intressen är inte dåliga i sig själva. Räntejustering handlar mer om att maximera chanserna för framgång i ett företag än att hindra företaget från att saboteras.

farorna

Det finns alltid en fara att intressen kommer att anpassas mot fel mål. Justering av arbetstagarnas intressen med aktieägarna förutsätter att det som är bäst för aktieägare är det som är bäst för företaget. Det är inte alltid fallet.


Video: