I Den Här Artikeln:

Räntebärande skuld är någon skuld där långivaren tar ut en avgift för rätten att låna pengar. Det innebär att den stora delen av skulden är räntebärande. Medan "räntefri" skuld existerar, tenderar den att helt enkelt vara uppskjuten, inte räntefri.

Kreditgrader innebär finansiering av utlåning och återbetalningar

Kreditgraf

Varför debitera?

Den främsta anledningen till att långivare tar ut ränta är att de är vinstgivande enheter. Utlåning pengar är en investering, och räntan är avkastningen på den investeringen. På så sätt är de som alla andra företag - de förvärvar en produkt (kapital) för vilken det finns låg utbud och hög efterfrågan och säljer det till vinst. När en långivare lånar pengar säljer den faktiskt pengarna till vinst, vilket uppträder som intresse.

Uppskjuten ränta

Skuld med uppskjuten ränta är skuld där låntagaren inte är skyldig att betala räntan till en viss period. Det betyder att istället för att krympa med varje betalning ökar skuldsättningen och räntan, vilket är en procentandel av den skulden.

Fast ränta

Räntebärande skulder med fast ränta har en kurs som inte förändras under återbetalningsperioden. Det innebär att månatliga kostnader fastställs.

Variabel Intresse

Räntan på en rörlig räntebärande skuld kan ändras under lånets gång. Det betyder att det kan vara lägre än ett fastränta lån men det kan också vara väsentligt högre och månatliga betalningar är inte fastställda.


Video: The Secret of Oz - Winner, Best Docu of 2010 v.1.09.11