I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service Form 1040A, även känd som "den korta formulär", är en tvåsidig personlig inkomstskatt som är mycket mindre komplex än dess motsvarighet, IRS Form 1040. Om du kvalificerar dig att använda Form 1040A eller det enklare enklare IRS-formuläret 1040EZ är det enklare att förbereda din årliga avkastning och resulterar ofta i en kortare behandlingstid.

Arkiveringsskatter och skatteformulär

IRS 1040A är en förenklad skatteform.

1040A Kvalificeringskrav

Den enda verkliga skillnaden mellan någon av skatteformulären är i deras rapporteringskrav. Från och med publiceringsdatumet har IRS sex kriterier du måste mötas för att vara berättigad till filformulär 1040A. Till exempel kan din inkomst, som inte överstiger $ 100 000, bara komma från källor som löner, arbetslöshetsersättning och skattepliktiga sociala förmåner. Dessutom kan du inte specificera avdrag du kan bara tillämpa vanliga justeringar, såsom studentlånsränta eller ett individuellt pensionskontoavdrag och du kan bara göra anspråk på gemensamma skattelättnader såsom barnomsorgskredit eller inkomstinkomstkredit.

1040A vs 1040EZ

Skatteformuläret på en sida 1040EZ kan vara ett alternativ för personer som kvalificerar sig till att lämna formulär 1040A men är yngre än 65 år, ensam eller giftig arkivering gemensamt, hävdar inga anhöriga och gör inte anspråk på några justeringar av inkomst eller krediter utöver intjänandet inkomstkredit. Om du är osäker på om du kvalificerar dig för att fila antingen 1040A eller 1040EZ, har IRS ett gratis interaktivt verktyg på sin webbplats som kan hjälpa dig att bestämma om det enklaste formuläret att använda.

Standard vs. Specificerad avdrag

Även om du inte kan specificera avdrag om du skickar ett formulär 1040A eller 1040EZ, tycker de flesta som kvalificerar sig för att få en enkel avkastning att använda standardavdrag är lättare och mer fördelaktigt för att sänka inkomstskatter. Standardavdraget, som för skatteåret 2014 varierar från 6 200 USD till 12 400 USD beroende på din ansökningsstatus, omfattar avdrag som sjukvårdskostnader och välgörenhetsbidrag. Dessutom eliminerar användningen av standardavdrag behovet av att inkludera faktiska belopp på schema A i formulär 1040.

Åtkomst och inlämning av enkla formulär

Både Form 1040A och 1040EZ är tillgängliga för nedladdning och utskrift på IRS-webbplatsen. Du kan också hitta dessa formulär på postkontor, lokala bibliotek, skattecenter eller ett IRS-kontor. Eller du kan begära att en skatteformulär skickas till dig via post. När du har slutfört en enkel avkastning, skickar du det via post eller på nätet är detsamma som för en mer komplex avkastning. Skatteformulärsinstruktioner tillhandahåller postadressen. Om du fyller i dina skatter online klickar du bara på knappen Skicka.


Video: