I Den Här Artikeln:

Gemensamma utlåtanden utfärdas regelbundet för att ge detaljerad information om tillståndet för finanser för mer än en ansluten individ, organisation eller verksamhet. Det kan innehålla information om tidigare inkomster, förutspådd framtida inkomst och finansiell ansvarighet.

Bokföring

Gemensamma finansiella rapporter rapporterar om hälsan för en samlad uppsättning av finanser.

tillämpningar

I ett finansiellt sammanhang utfärdar uttalanden specifikt för att rapportera om tillståndet för ett företags finansiella angelägenheter. Medan gemensamma uttalanden kan gälla företag, organisationer och företag utfärdar de vanligtvis personer med anknutna penningintressen, till exempel personer med gemensamma investeringar och affärs partnerskap.

Insights

Det finns i huvudsak tre viktiga punkter som definierar syftet med gemensamma uttalanden: tidigare finanser, nuvarande finansiell information och indikatorer för framtida finansiella resultat. Dessa fångas i ett gemensamt uttalande för att ge potentiella investerare en detaljerad inblick i de associerade parternas delade ekonomiska hälsa.

Noggrannhet

Ett gemensamt uttalande bör innehålla viktiga finansiella skulder. Dessa innefattar oftast fysiska tillgångar; Däremot dokumenteras mindre materiella tillgångar som investeringar utanför det gemensamma företaget. Åtaganden, som skuld och skulder, är också nödvändiga för att skapa en korrekt uttalande.


Video: Vad har doktor Mouna och Lady Gaga gemensamt? - Nyhetsmorgon (TV4)