I Den Här Artikeln:

Om du har intresse för ett partnerskap eller ett S-företag, ska du få ett formulär K-1 varje år. Formuläret K-1 representerar din andel av vinster och förluster från verksamheten. Precis som vilken som helst annan form av inkomst måste du rapportera inkomst från formuläret K-1 på din individuella avkastning.

Affärsmän

De flesta partnerskap, S-företag och LLC måste komplettera och skicka formulär K-1 till partners.

Vad är en K-1?

Företag som verkar som partnerskap anses vara passeringsorgan för skattemässiga ändamål. Det innebär att alla vinster och förluster går igenom till ägarna. I slutet av året beräknas partnerskap, S-företag och LLCs som partnerskap beräkna totalresultatet för året. De delar sedan vinster och förluster enligt respektive partners intresse och fyller i ett formulär K-1 för varje partner.

Nästa steg

Om du får ett formulär K-1 betyder det att du har inkomst eller förlust från en partnerskapsinvestering för skatteåret. Precis som med någon annan inkomst måste du rapportera denna inkomst på din personliga avkastning. Ange vanliga utdelningar på rad 2a i Form 1040 och kvalificerade utdelningar på rad 2b. Lägg till ränteintäkter från K-1 till rad 8a och redovisa eventuell nettotransaktionsförlust på linje 21.


Video: Så startar du eget företag