I Den Här Artikeln:

Ett juridiskt notarized dokument är ett juridiskt dokument för vilket en notarius publicus autentiserar signaturerna. Att få ett dokument notarized legaliserar inte innehållet, men det säkerställer att parterna undertecknar det korrekt representerade sig.

Notarius publicus verktyg

En stämpel och tätning som används för att anmäla dokument på ett skrivbord.

Notariserade dokument

Juridiska och finansiella dokument är bland de vanligaste notarierna. Advokater uppmanar ofta kunder att notarisera förordningar och fullmaktsdokument, till exempel. Medicinska direktiv och relaterade handlingar är också notariserade och banker kan kräva att en person har vissa finansiella ansökningar och handlingar som är notifierade när sökanden eller partiet inte är fysiskt närvarande. En person kan också själv utarbeta en testamente och vill ha den notifierad så att den accepteras som ett officiellt dokument.

Notariseringsprocess

Stater beviljar en notarius publicus juridisk myndighet för att notarisera dokument och ta ut en liten avgift som är begränsad av varje staters lagar. Notaren förbinder sig att ärligt och objektivt autentisera dokument för personer med signatur, datum och gummistämpel. Medan många tjänar som notarier, är länsrätter och banker bra ställen att hitta dem. Vissa stora arbetsgivare tycker om att ha en intern notarius publicus för att tillgodose anställdas och kundens behov. Notifieringsprocessen är ganska enkel. Festen eller partierna undertecknar dokumentet framför notarie, visa fotoidentifiering och få den obligatoriska signaturen och stämpeln.


Video: