I Den Här Artikeln:

Det finns många situationer där en person kan kräva att någon annan representerar sina intressen. Företrädaren anses vara en fullmakt för personen. I vissa känsliga situationer, t.ex. ekonomiska eller hälsofrågor, kan ett fullmaktsbevis krävas.

Senior Om att Signera

Bild av en man som läser ett brev.

Definition

Ett fullmaktsbrev är ett lagligt brev som används för att upprätta ett representativt förhållande mellan två personer. Fullmakten fungerar i stället för den person hon representerar, och har därmed samma myndighet och rättigheter. En fullmaktsförklaring bör undertecknas och dateras av båda parter, och kan till och med kräva att en advokat eller notarie vittnar om.

fördelar

Ett proxibrev kan spara någon gång samtidigt som man behåller en närvaro i förfarandet. Det kan också göra det möjligt för en person att skicka någon mer kunskap om angelägenheterna att agera som hans fullmakt, till exempel en revisor att agera som fullmakt när det gäller en finansiell transaktion. Personer som är fysiskt oförmögna eller svårt att resa kan också hitta proxyer som är användbara.

Prov

Ett enkelt, vanligt proxybrev kan börja: Jag, (ditt namn) utse härmed (proxys namn, position / förhållande) av (proxys adress) att fungera som min proxy i (det ämne som personen kommer att representera dig).


Video: