I Den Här Artikeln:

När du investerar i värdepapper som betalar dig en fast räntesats, till exempel en fast räntebindning eller ett inlösenbevis, fastnar både dig och låntagaren med den överenskomna räntesatsen för säkerhetstiden. Om marknadsräntorna går upp får du fortfarande den lägre avtalsräntan, även om den är lägre än marknadsräntan. Risken att räntorna kommer att stiga över börsräntan kallas ränterisk.

Dollars trappa och uppåtpil

Fasta värdepapper innehåller en löptidsriskpremie vid fastställande av räntesatsen.

Löptid Risk Premium

Löptidsriskpremien tar ränterisken ett steg längre genom att öka marknadsräntan för värdepapper med längre löptider för att ta hänsyn till risken att räntan kommer att öka. Premien är större i långfristiga värdepapper än kortfristiga värdepapper. Om ditt certifikat om inlåning bara är ett år, är risken att räntorna ändras drastiskt inte lika hög som risken för ett femårigt intygsdepå, så den femåriga CD-skivan kommer att ha högre löptidsriskpremie.


Video: