I Den Här Artikeln:

Konto beteckning är en term som används när man pratar om en mottagare av ett bankkonto. När en person med ett bankkonto dör, är kontobeteckningen det formulär som anger till vem kontot ges.

Vad är meningen med kontobeteckning med hänsyn till ett bankkonto?: kontobeteckning

Konto beteckning när det gäller bankkonton behandlar mottagare.

Bankkonton

De flesta bankkonton kräver att kunderna fyller i ett kontobeteckning, enligt HSA Bank. Vid dödsfall anges i denna formulär vem äganderätten ska överföras till.

Stock

De flesta emittenter av aktier och fonder kräver också att investerare fyller i ett formulär för kontoutvägsbeteckning för att avgöra vem som skulle få ägarrätt vid dödsfall, säger HSA Bank.

Pensionsplaner

Många 401 (k) planer, tillsammans med andra pensionsprogram, kräver kontobeteckningar, enligt HSA Bank. Precis som för andra typer av konton specificerar den här vem som får rätt till kontot vid dödsfall.

Fullmakt

Personer med fullmakt över någon kan också behöva fylla i ett kontobeteckning, enligt M & T Bank, N.A. I det här fallet ger formuläret en annan individ rätten att kontrollera fullmaktsförmåner över någon.

Ändra kontobeteckning

En kontobeteckning måste fyllas i varje gång mottagaren ändras.


Video: