I Den Här Artikeln:

Om du letar efter försäkringsskydd kan du ha hört att vissa agenter kan "binda" politik. Förstå denna term kommer att hjälpa dig att veta vilka alternativ du har tillgång till.

Par möte med finansiell rådgivare

Definition

Ett bindemedel är ett muntligt eller muntligt avtal om täckning utfärdad av en agent eller försäkringsbolag innan en policy har utfärdats officiellt.

Ändamål

Ett bindemedel gör det möjligt för en kund att få försäkringsskydd utan att vänta på att ett försäkringsbolag behandlar ansökan och utfärdar policyhandlingar.

fördelar

Ett bindemedel gynnar en kund genom att snabbt tillhandahålla täckning - täckning börjar vanligtvis klockan 12:01 dagen efter det att bindemedlet utfärdats. Det gör det också möjligt för en kund att få försäkringsskydd utan omedelbar betalning.

Bindande myndighet

Ett försäkringsbolag får under vissa omständigheter endast bevilja en befullmäktigande bindande myndighet. Bindande regler varierar från företag till företag.

Villkorlig täckning

Ett bindemedel är endast giltigt om företaget accepterar sökanden och premien betalas ut på det avtalade datumet. Om dessa villkor inte är uppfyllda, anses bindemedlet tomt från början, vilket innebär att ingen täckning någonsin existerat.


Video: How To Restore Your Car's Steering Wheel (Looks Brand New!)