I Den Här Artikeln:

När du registrerar dig i arbetsgivarens grupphälsoförsikringsplan får du veta att du endast kan göra ändringar under den årliga öppna anmälningsperioden eller om en kvalificerad händelse inträffar. Förstå kvalificerade händelser hjälper dig att planera för förändringar i framtiden.

Närbild av händer som håller en mapp

Kvalificerad händelse

En kvalificerad händelse är en händelse som dramatiskt ändrar dina sjukförsäkringsbehov.

Ändamål

Syftet med en kvalificerad händelseklausul är att låta dig justera din hälsodekning för att ta emot betydande förändringar utan att vänta tills planen är nästa årliga anmälningsperiod.

Typer av kvalificerade händelser

Äktenskap, skilsmässa, födelse av ett barn, en makas förlust av anställning, död av en beroende och adoption är alla vanliga kvalificerade händelser.

Tidsgräns

Generellt måste du anmäla kvalificerad händelse till ditt försäkringsbolag och göra nödvändiga ändringar inom 60 dagar efter händelsen.

Förändringar i premier

Premiumändringar görs vanligen med retroaktiv verkan. Det vill säga till det datum händelsen inträffade. Du kan vara ansvarig för eventuella oförändrade premieförändringar mellan förekomstdatumet och det datum du anmälde den kvalificerade händelsen.


Video: