I Den Här Artikeln:

Magnetisk bläckteckenigenkänning, eller MICR (uttalad MICK-er), är en teknik som används av bankerna för att göra behandlingen av papperskontroller enklare. MICR-raden är en rad med siffror och tecken längst ner på en papperskontroll. Dessa tecken ger information om det konto som kontrollen tas ut på.

En miljon dollar

Närbild på penna bredvid underskriven kontroll

Clearingnummer

Den första uppsättningen siffror i MICR-raden är det nio siffriga "routingsnummeret". Det här numret identifierar den bank som är värd för kontot som kontrollen tas ut på. Rutningsnumret är omgivet av två identiska symboler som ser något ut så här: "|:" - En vertikal linje följd av ett kolon.

Kontonummer

Den andra uppsättningen siffror i MICR-linjen är det enskilda kontonummeret för den person eller enhet som skrev checken. Till skillnad från routingnumret finns det inget enhetligt antal siffror i kontonumret. Det kan vara 5 siffror långt, det kan vara 10, eller det kan vara något annat. Varje bank har sina egna förfaranden för numrering av sina konton.

Annan information

Den tredje gruppen av siffror på MICR-linjen - och den sista gruppen på en check som ännu inte har behandlats - är kontrollnumret. Den matchar numret i kontrollens övre högra hörn. Om det är check nr 200, kan numret vara "0200" eller till och med "00200." Under kontrollröjningsprocessen läggs ett annat nummer till slutet av MICR-linjen: det belopp som kontrollen gjordes för.

Hur det fungerar

MICR-linjer skrivs ut med specialmagnetiserad bläck. Automatiserad utrustning vid banker, Federal Reserve clearingcentra och andra webbplatser läser MICR-linjen, som identifierar exakt var pengarna att betala checken kommer ifrån. På grund av det speciella bläcket och dess potential för blödning och snedvridning kan kontroller inte skrivas ut på något papper. De måste vara på papper gjorda speciellt för kontroller.

Historia

Stanford Research Institute introducerade först MICR-linjen till American Bankers Association 1956. Fram till dess fanns det ingen universell bankstandard för spårning av kontroller. Ofta skulle enskilda banker ha sina egna system helt annorlunda än andra bankers, vilket skapade förvirring när en check från en bank deponerades på ett konto hos en annan bank. 1961 mottog Stanford Research Institute ett patent på MICR-linjen och vid mitten av 1960-talet var användningen av kontrolllinjen universell i amerikanska banker.


Video: Ma2c Funktioner - Linjära ekvationer på tre olika former