I Den Här Artikeln:

En kvarnavgift, även känd som en mervärdesskattesats, är en alternativ term för en fastighetsskattesats. Millavgifter, när de multipliceras med värdet av fastigheten som beskattas, ger en fastighets årlig skatteskuld. Vissa regeringar kallar det här numret en kvotavgift eller en mervärdesskattesats, men i enklaste termer är det din fastighetsskattesats.

Vad används Mill Levies för?

Millavgifterna gör det möjligt att beräkna fastighetsskatteskulder genom factoring i värdet av fastigheten som beskattas. Fastighetsskatteskulden beräknas genom att multiplicera värdet på en fastighet gånger kvarnhastigheten och dela med 1 000.

Vem etablerar Millieavgifter?

Styrande myndigheter fastställer miljöfgifter, ofta uppdaterar dem årligen. Den exakta skaparen av kvarnavgifter varierar från land till land; till exempel, i USA, är miljontavgifter fastställda av statliga och lokala myndigheter.

Vad är beskattat av Mill Levies?

Mill avgiften generellt skatt fastigheter (mark), byggnader och stora personliga egendom som bilar och båtar.

Ändras Million Levies Baserat på Property Value?

I allmänhet påverkas inte engångsavgifter, vilket är skattesatserna för fastighetsskatt, av fastighetsvärdet. Den totala skattebelastningen påverkas dock kraftigt av fastighetsvärdet.

Vad är effekten av Mill Levies?

Högre malavgifter ökar statliga skatteintäkter, till kostnaden för att avskräcka husägare och företag från att flytta till området eller förbättra fastigheten. Minskningsavgifterna uppmuntrar befolkning och ekonomisk tillväxt, samtidigt som skatteintäkterna sänks.


Video: What are a Bond and Mill Levy? | Denver Public Schools