I Den Här Artikeln:

En skattepension är en pant som placeras på fast egendom som ägs av dig när du inte betalar dina skatter i tid. Missouri State Government har alternativ för människor som inte kan betala sin fulla skatträkning i tid, men som vill undvika en skattepension. De omfattar tillägg eller betalningsplan.

Vad är Missouri Tax Lien-processen?: egendom

Tidsram

När en gäldenär misslyckas med att betala hela eller en del av sin skatteskuld och ränta och avgifter som är förknippade med det, kan skatteprocessen börja.

Betydelse

När skattelättnadsprocessen börjar, lämnas en lien till länsinspelarens kontor där du bor eller var din fastighet är registrerad.

effekter

Lien är sedan knuten till egendom som ägs i ditt namn, även egendom som förvärvas efter att lien är arkiverad.

överväganden

Din skattesedel kan säljas på auktion. Om det är, har du två år att lösa in lien (genom att betala lien och alla ränta, påföljder och andra avgifter som har rackats upp) innan köparen kan ta din egendom eller inleda avskärmningsförfaranden i ditt hem.


Video: Secrets to Foreclosure Auctions and Tax Deed Sales