I Den Här Artikeln:

En hypotekslån är en del av en försäkringspolicy som gör en försäkringskrav som betalas gemensamt till en försäkringstagare och ett finansiellt institut som innehar lånet på ett hus.

Vad är en Mortgage Clause?: hypoteksklausul

En hypotekslån är en del av husägarnas försäkring.

Ändamål

En hypoteksklausul skyddar en försäkringstagare genom att skydda dem vid förlust på fastigheten. En hypoteksklausul ingår i egendomsförsäkringar för skydd av hypotekslån eller finansinstitut.

Standardklausul

Hypoteksklausuler finns i olika typer. En vanlig hypoteksklausul skyddar hypotekslånen om skada eller förlust inträffade av försäkringstagarens fel. Om husägaren brinner ner i huset, ersätts banken och samlar fortfarande pengar från försäkringsbolaget för att täcka lånebeloppet.

Öppen klausul

En öppen hypoteksklausul är en annan typ av klausul som ger försäkringsbetalningar först till hypotekslån och om det finns tillräckligt med pengar kvar får låntagaren lite. Med en öppen klausul går försäkringsintäkterna först till hypotekslån för att täcka omfattningen av deras intresse. Husägaren får bara pengar om hypotekslåns belopp är helt nöjd.


Video: Mortgage Loan Clauses - Real Estate Exam