I Den Här Artikeln:

Ett lån med flera skulder är en typ av lån som finns i stater som Louisiana, där du är skyldig i mer än en skuld som är säkrad av din egendom. Exempel är bostadslån eller andra typer av bostadslån.

Vad är ett multipel skuldsättningslån?: multipel

Multipla skuldsättningslån används ofta i Louisiana

Multipla skuldsättning kontra säkerheter Hypotekslån

Till skillnad från ett hypotekslån där en långivare använder en lånebrev för att säkra lånet, säkerställer en skuld med flera skulder direkt kreditförlängningen eller kreditförskott på en kreditbas. I början kommer du att bli godkänd för ett lån av en viss summa, och senare kan du låna upp till det beloppet med mindre pappersarbete.

Krav

Enligt Louisiana lagstiftning måste en multipel skuldsättning hypotekslån anges inom hypotekslånet, det maximala beloppet på lånet som hypotekslånet säkerställer för att vara giltigt och verkställbart.

Arkiveringsbestämmelser

Många skuldsättningslån måste lämnas in hos den lokala domstolsförvaltaren i församlingen där den pantsatta egendomen är belägen, förutom i New Orleans, där den måste lämnas in med Recorder of Mortgages. Den enhetliga registreringsavgiften är 25 dollar, per 2010, plus 10 dollar för varje efterföljande sida och 5 dollar för varje namn utöver det första som är på hypotekslånet


Video: