I Den Här Artikeln:

Vissa länder gör anbud obligatoriska. I Förenade kungariket måste exempelvis en köpare som erhåller minst 30 procent ägande med ett anbud, acceptera erbjudanden från andra aktieägare att sälja till samma pris. I USA är anbud inte obligatoriska. Om köparen vill ha 51 procent ägande och får det, behöver han inte erbjuda de andra 49 procenten något.

Icke-obligatoriska anbud

Omorganisationstilbud

Steg

Lagerreorganisationer äger rum när två företag slår samman eller man köper upp den andra. Omorganisationen innebär ofta byte av aktier i de gamla bolagen för det nya sammanslagna bolaget, men det kan också innefatta ett anbud. Om det är icke-obligatoriskt behöver företaget inte göra erbjudandet till alla aktieägare. Om erbjudandet är för mindre än 5 procent av aktierna, är det också ledigt från många av de federala upplysningsreglerna som gäller för större anbud.


Video: