I Den Här Artikeln:

Icke-finansiella skulder består av kreditinstrument utgivna av statliga enheter, hushåll och företag som inte ingår i finanssektorn.

Finansiellt diagram.

Företagsskulden handlas ofta på sekundära marknader, vanligtvis vid större företag.

Finansiella och icke-finansiella företag

Finansiella företag inkluderar kommersiella och investeringsbanker, försäkringsbolag, finansbolag, hypotekslån och värdepappersföretag. Exempel på icke-finansiella företag eller enheter som är icke-finansiella och därför utfärdar icke-finansiella skulder är tillverkningsföretag, serviceföretag, statliga enheter och hushåll.

Exempel på icke-finansiella skulder

Skulder är avtalsförpliktelser att återbetala monetära lån, ofta med relaterade räntekostnader. Icke-finansiella skulder inkluderar industriella eller kommersiella lån, statsskuldväxlar och kreditkortsaldon. De delar de flesta av samma egenskaper med finansiell skuld, förutom att emittenterna är icke-finansiella. De har löptider från en dag till evighet, och kan användas som lån för att finansiera ett företags tillväxt. Företag kan också använda mer sofistikerade skuldinstrument för säkringsändamål.


Video: