I Den Här Artikeln:

Betald livförsäkring är exakt vad namnet innebär: försäkring som betalar ut när den försäkrade går bort, men för vilka premier inte längre behöver betalas. Det finns några olika sätt på vilka en policy kan bli inbetald, den vanligaste som är nedsatt inbetalningsförsäkring.

Nyckeln till livförsäkring

Det är viktigt att förstå detaljerna i vilken livförsäkring du tar ut.

Reducerad betalad försäkring

Minskade inbetalade försäkringar är ett alternativ som är inbyggt i många permanenta livförsäkringar som gör att försäkrade kan behålla sin policy om han slutar göra premiebetalningar. En reducerad dödsförmån beräknas utifrån premiebeloppet som redan betalats, men inga ytterligare betalningar behöver göras för att behålla täckningen. Policyn gäller förrän försäkringstagarens död.

Övrig betalad försäkring

Mindre ofta är policyn faktiskt utformad att betalas i sin helhet i en viss ålder, så att försäkringstagaren kan behålla sin livförsäkring utan att behöva göra ytterligare betalningar. Människor som köper dessa typer av politik betalar högre premier, men har sin policy betald i sin helhet vid den angivna tiden.

Flera typer av termins livförsäkringar liknar inbetalt försäkring genom att ett begränsat antal premier betalas - ofta endast en enda premiebetalning. Dessa skiljer sig från inlösenförsäkring, emedan livförsäkringen endast gäller under den period som anges i policyn.


Video: Har jag råd att bo kvar om min partner skulle avlida? | Nordea Sverige