I Den Här Artikeln:

För att beräkna per dygn behöver du balansen och räntesatsen för billånet. Till exempel, om räntan är 7 procent, (.07) dela den med 360 och multiplicera resultattiderna saldot, ($ 10 000). Den per diem är $ 1,94. Ränta uppkommer till en kostnad av $.194 per dag i detta exempel.

Betydelse

överväganden

Steg

Antalet per diem reduceras om räntan sänks och balansen är densamma. Antalet per dygn reduceras om räntan förblir densamma och saldot sänks.

effekter

Steg

Om både saldot och räntan reduceras, kommer den per diem att minska ytterligare.

Fungera

Steg

När en avräkningssiffror ges från en långivare till en annan ingår en per-den-siffra i avräkningssättet. En per dag gör det möjligt för en långivare att lägga till det extra beloppet om utbetalningen kommer att tas emot senare än det utbetalningsdatum som anges i uttalandet.

Tidsram

Steg

Om du skickar in en utbetalning till din långivare kan du beräkna utbetalningen med hjälp av per diem. Ta räntan på 7 procent, (.07) och dela med 360 och multiplicera med antalet dagar sedan sista betalningsdatumet till det datum då avgiften ska göras. Resultatet multipliceras gånger balansen.


Video: Toolpost wrench / metalworking /