I Den Här Artikeln:

När du befinner dig i väpnade tjänster kan det vara farligt arbete som leder till skada. Department of Veterans Affairs kommer att bedöma eventuella funktionshinder som uppstår från en tjänsteskada med en procentuell bedömning. För de allvarligaste skadorna kan skadan betraktas som permanent och total, och andra faktorer kan också kvalificera en veteran.

Automatisk behörighet

Du kan betraktas permanent och helt inaktiverad av Veteranavdelningen om du är äldre än 65 år, eller du är patient i ett vårdhem eller långtidsvårdsområde på grund av dina funktionshinder eller har varit fast besluten att vara handikappade av Socialförsäkringsverket för att få sociala förmåner eller tilläggsskydd.

Funktionshinder betyg

Om du inte kvalificerar dig under automatisk behörighet kan du kvalificera dig enligt VA: s regler för funktionshinder. Veteranavdelningen tar upp varje funktionshinder med ett procenttal, vilket representerar hur mycket din funktionsnedsättning har minskat din förmåga att arbeta. För att få din funktionsnedsättning, bör du ha journaler och certifieringar från läkare som visar att du är inaktiverad, även om VA fortfarande kan ha undersökts av en VA-sjukhusläkare. VA kommer då att betygsätta din funktionshinder baserat på denna information.

Möte VA Disability Requirements

VA hittar dig permanent och helt funktionshindrad om du har en funktionsnedsättning på minst 60 procent från ett enda funktionshinder. Du kan också ha en enda funktionshinder med 40 procent funktionsnedsättning, tillsammans med ytterligare funktionshinder så att alla funktionshinder uppgår till minst 70 procent. Du måste också vara arbetslös eller endast marginellt anställd.

Extra Schedular Rating

Den tredje metoden att ha funktionshinder som anses vara permanent och totalt kallas en "extra-schemaläggning". Om du inte kvalificerar dig som permanent och helt avstängd, antingen automatiskt eller genom din funktionshinder, kan VA hitta dig permanent och helt inaktiverad om du inte kan leva på grund av en kombination av dina funktionshinder, din ålder, din arbetsbakgrund, eller några relaterade problem..


Video: Sid Wolinsky about Disability Rights Advocates and what Swedish civil society can learn (2016-11-24)