I Den Här Artikeln:

Företag kan samla in pengar från investerare genom en privat placering eller ett inledande offentligt erbjudande. I båda dessa såldes värdepapper till investerare som då har en andel i bolaget. Securities and Exchange Commission kräver att alla företag som listar sig genom en börsintroduktion lämnar ett prospekt. Företag som ökar pengar genom privata placeringar, å andra sidan, är inte skyldiga att registrera sig hos SEC. Motsvaret av ett prospekt för en privat placering är memorandumet för privat placering.

Definition

Såsom ett prospekt beskriver de värdepapper som erbjuds av ett börsnoterat företag, ger ett memorandum för privat placering viktig information om företaget och värdepapperen erbjuds potentiella investerare. Dessa distribueras ibland av författare eller mäklare och är också kända som att erbjuda memorandum eller erbjuda cirkulär.

Företagshistoria

Nästan alla PPM innehåller en företagshistoria och en beskrivning av företagets verksamhet. Detta bidrar till att skapa kontext för potentiella investerare som försöker att mäta företagets lönsamhet och lönsamhet på marknaden. Detta inkluderar ofta information som grunddatum, viktiga milstolpar och information om föräldrar och dotterbolag.

Bokslut

Bokslutet innehåller upplysningar om ett företags kassaflöde, balansräkningar, skulder och skulder samt tillgångar och annan finansiell information. Detta är användbart för investerare som vill bedöma bolagets skattehälsa. om ett företag går i konkurs kan investerare eventuellt förlora all sin investering.

biografier

En av de viktigaste försäljningspunkterna i ett erbjudande är ledningen. Som sådana innehåller de flesta PPM: er biografier av tjänstemän och bolagets direktörer. Detta inkluderar information om ersättning, andra styrelseuppdrag och deras tidigare prestationer och anslutningar. Detta är användbart för att skapa en track record och identifiera potentiella intressekonflikter.

upplysningar

En viktig aspekt av PPM: er är avsnittet om upplysningar. Innan du köper värdepapper kommer de flesta investerare att utföra omfattande due diligence och bakgrundskontroller av företaget som kan avslöja tvister och andra juridiska frågor som berör företaget. Genom att avslöja dem i förväg kan erbjudandebolaget skydda sig från anklagelser om förvrängning samt få möjlighet att förklara status och skulder som är kopplade till rättegångarna. Företag kan också avslöja eventuella disciplinära åtgärder.


Video: Zeitgeist Addendum