I Den Här Artikeln:

En vinstdelning är en räntebärande säkerhet där innehavaren får regelbundna räntebetalningar och en andel i det utgivande bolagets vinst eller utdelning.

Andra namn

Vinstdelande obligationer kallas även utdelningsobligationer eller deltagande obligationer eftersom obligationsinnehavare deltar i bolagets vinst, vanligtvis utbetalas som utdelningar.

Vinstdelning

Utdelningar på vinstdelningsobligationer kan antingen begränsas till ett fast belopp - en fast procent av bolagets vinst eller vara samma som vanliga utdelningar till aktieägarna.

fördelar

Vinstdelande obligationer har säkerhet för regelbundna obligationer, inklusive räntebetalningar och uppdelning av vinstdelning, utan att de risker som är förknippade med aktier som kapitalförlust till följd av en aktiekursfall ökar.

nackdelar

Vinstdelningslån kan inte omvandlas till aktier i bolaget. Om det obligationsgivande företaget växer sin vinst snyggt, förlorar vinstdelningen obligationsinnehavare på betydande uppsida.

Historia och popularitet

Vinstdelningsobligationer debuterade i slutet av 1800-talet. Från och med 2010 har vinstdelningslån inte utgivits på allvar eftersom de minskar aktieägarvärdet. Utgivande företag väljer istället regelbundna obligationer, konvertibla obligationer eller preferensaktier.


Video: Dragnet: Big Kill / Big Thank You / Big Boys