I Den Här Artikeln:

Kanske vill din organisation utveckla ett teambyggnadsprogram eller ett årligt välgörenhetsprogram. Oavsett händelsen kostar sådana aktiviteter pengar. En viktig övervägning om huruvida ett program kan gå från ett grovt förslag till verkligheten är kostnaden. För att bedöma kostnader planerar företagen en programbudget.

Identifiering

Budgetformatet varierar beroende på företag, men standardbudgetar innehåller en skriftlig rapport som beskriver och motiverar kostnaderna. En budget innehåller också ett kalkylblad som lyfter fram de kvantitativa aspekterna av budgeten, främst kostnader. Sådana utgifter inkluderar fasta och rörliga kostnader. Robert Carbaugh förklarar i boken "Contemporary Economics" hur fasta kostnader avser uppåkostnader som uppstår oavsett kvantitet eller volym som produceras. Exempel är administrativ lön, hyror eller arenodelar och maskiner. Variabla kostnader, å andra sidan, justera baserat på produktion eller användning; Material och ingångar är typer av rörliga kostnader. Att beräkna det totala värdet av dessa utgifter ger den totala programkostnaden.

Funktioner

Funktionerna i en programbudget innehåller en skriftlig översikt över hur kostnaderna fördelas, möjliga orsaker till fluktuationer i de förväntade kostnaderna och hur de ska täcka utgifterna. Rapportöversikten motiverar var och en av de angivna inköpen och erbjuder ibland lösningar för att minska projektets kostnader. I vissa fall innehåller en inslag i en programbudget ett sätt att täcka utgifterna, inklusive insamling av pengar eller omdirigering av resurser från en del av organisationen till projektet.

John Mutz, författare till "Fundraising for Dummies", förklarar hur programbudgeten ska återspegla hur verksamheten har planerat för kostnaderna. Den förväntade kostnadsdelen av budgeten som beskrivs i kalkylbladet beskriver de poster som är nödvändiga för programmets genomförande. Kalkylbladet anger också den totala kostnaden, som vanligen är referens i hela rapporten.

Betydelse

En programbudget hjälper företag att förstå och aktualisera kostnaderna. I vissa fall kan beräknings kostnader belysa att företaget inte har råd med det givna programmet. Om detta uppstår sparar verksamheten värdefulla resurser genom att inte utveckla ett program som det inte har råd med. Eller budgeten illustrerar hur verksamheten kan ändra sina ursprungliga planer på något mer kostnadseffektivt. Vissa företag använder en programbudget som ett förslag: I dessa fall kan de företag som accepterar bud från olika företag granska det mest effektiva och överkomliga valet som erbjuds av leverantörerna. En budget ger också en känsla av ansvarighet till de som ansvarar för inköp av projektet. Ledningen kan använda informationen som beskrivs i budgeten för att skapa riktlinjer och förväntningar angående kostnad.

Varning

Före noteringskostnader borde budgetanalytiker samla information från flera källor om priser. Företaget bör bestämma vilken vara som ska köpas för programmet först efter att ha hört många priser. Vid denna tidpunkt bör bolaget åta sig att köpa produkten eller använda tjänsten. Genom att använda enbart uppskattningar gör budgetarna opålitliga och oskäliga.


Video: Devayat Khavad - Non Stop Dayro | Mogal Maa Mandir Luvariya LIVE | Part 4 | New Gujarati Dayro 2017