I Den Här Artikeln:

Proxysäsong är den period under vilken många företag håller sina årliga aktieägarmöten. Det sker vanligen i april, eftersom de flesta företag avslutar sina räkenskapsår den 31 december och håller sina årliga möten den följande våren.

Vad är en proxysäsong?: årliga

Proxysäsongen faller vanligtvis i april.

Proxy uttalande

Ett bolag skickar ut ett fullmakt till aktieägarna före årsstämman. Detta uttalande innehåller vanligtvis en översikt över allmänna frågor som bolaget kommer att ta upp vid mötet samt faktuell information om eventuella frågor som aktieägare kommer att rösta om. Proxyfrågor kan innefatta val till styrelsen samt information om löner och bonusar.

Röstning

Aktieägare har valmöjlighet att rösta om de frågor som anges i proxyutlåtelsen eller låta styrelsen rösta på deras vägnar. Om en aktieägare ger styrelsen rätt att rösta för honom ger han styrelsen en fullmakt, följaktligen termen "proxysäsong".

Hitta proxyinformation

I Förenta staterna är alla företag skyldiga att lämna in sina proxy-uttalanden med Securities and Exchange Commission innan de vidarebefordrar uttalandena till sina aktieägare. Du kan hitta proxyinformation tillsammans med årsrapporter på SEC-webbplatsen.


Video: