I Den Här Artikeln:

Ett kontrakt om fastighetsoptioner är ett rättsligt avtal mellan köparen av en fastighet och dess ägare. Den potentiella köparen måste betala fastighetsägaren en optionsavgift för rätten som beviljats ​​i optionsavtalet. Eftersom det här härrör från ett fastighetsförsäljningskontrakt är ett optionsavtal ett finansiellt derivat. Om optionsavtalet kan överlåtas eller överlåtas har det värde i sig och kan överföras eller tilldelas till en annan potentiell köpare för vinst.

Alternativ mot förpliktelse

Liksom de flesta optionsavtal ger köpoptionsavtalet normalt den potentiella köparen rätt att köpa utan att ålägga en skyldighet att göra det. En fastighetsägare som undertecknar ett optionsavtal har dock en laglig skyldighet att sälja fastigheten enligt villkoren i avtalet om fastighetsoptioner. Om en fastighetsägare misslyckas med att utföra försäljningen enligt villkoren i optionsavtalet riskerar ägaren en rättegång som skulle kunna tvinga försäljningen av fastigheten.

Förpliktelse att sälja

Medan potentiella köpare inte har en skyldighet att köpa i ett fastighetsalternativ måste kontraktsägare sälja till det angivna priset. Om fastighetsköparen eller köparen av alternativet utnyttjar möjligheten att köpa på det sätt som beskrivs i kontraktet är fastighetsägaren skyldig att sälja. Fastighetsägare bör endast underteckna optionsavtal när de är villiga och kunna följa villkoren i kontraktet. Att inte uppfylla ett fastighetsoptionskontrakts skyldighet att sälja kan leda till en specifik prestationsmål som tvingar säljaren att följa.

Fördelar för köpare

Optionskontrakt tillåter potentiella köpare mer tid att säkra finansiering, utreda möjligheter till fastighetsutveckling och kontrollera problem eller locka till sig partners. Enligt optionsavtal kan potentiella köpare hävda en liten summa pengar i motsats till en stor vinst. Fastighetsalternativ ses vanligen i uthyrning-till-eget eller leasingoptioner där köpare hyr fast egendom med köprätt till överenskomna priser efter ett år. Köpare som använder fastighetsoptionsavtal kan också förbättra sin kredit och ha en del av hyran som tillämpas på ett framtida köp.

Nackdelar för köpare

Potentiella köpare bör vara försiktiga med att optionsavgiften de betalar för att få ett fastighetsoptionsavtal är inte för högt. En potentiell köpare som avtar för att utnyttja ett optionsavtal förverkar ofta hela optionsavgiften. Vid leasingköp eller uthyrning-till-egen-transaktioner kan potentiella köpare komma överens om ett hyresvärde som är högre än marknadsvärdet för att kunna tillämpa en del av hyran mot inköpspriset. Om sådana potentiella köpare senare beslutar att inte utnyttja sitt köpoption förlorar de normalt den högre hyran som redan betalats.

Fördelar för ägare

Den primära fördelen ett kontrakt om fastighetsoptioner för fastighetsägare ligger i den erhållna optionsavgiften. De flesta optionsavtal tillåter fastighetsägare att behålla optionsavgiften när köpare inte utnyttjar sina köpoptioner. Om ett inköpsalternativ avvisas kan fastighetsägaren sälja det till någon annan. Optionskontrakt kan också göra det möjligt för fastighetsägare mer tid i en fastighet innan man måste sluta en försäljningstransaktion, t.ex. när en ägare behöver tid att flytta.

Nackdelar för ägare

Den primära nackdelen med optionsavtal för fastighetsägare är förlusten av andra transaktionsmöjligheter under den tid som fastigheten är under option. Om ett optionsavtal har en lång köpoptionsperiod, till exempel, och egenskapens värde stiger kraftigt har ägaren potentiellt offrat en betydande vinst.


Video: