I Den Här Artikeln:

Relativa räntor är direkt relaterade till en nations reala räntesats och kan drastiskt påverka riktningen och stabiliteten i en nations ekonomi.

Vad är en relativ räntesats?: nations

Förstå relativa räntor.

Förklaring

Den relativa räntan är inte ett reellt tal. Det är en förutsägelse eller gissning som används av köpare och säljare på den internationella marknaden. I Förenta staterna är den reala räntan den nuvarande räntesatsen som uppdrags av Federal Reserve. Den relativa räntan är då ett uttryck för huruvida realräntan kommer att påverka ekonomin och värdet av valuta inom ett visst land positivt eller negativt.

Valutahandel

Relativa räntor är av största vikt för individer som vill handla valuta på den internationella marknaden. En person som vill köpa utländsk valuta gör det bara om det är rimligt försäkrat med vinst genom återförsäljning. Om den relativa räntesatsen är hög för en form av valuta, kommer konsumenterna sannolikt att köpa denna valuta eftersom de kommer att kunna sälja valutan med en högre ränta som är knuten i framtiden.

Investering

När ett land väljer att höja sin reala ränta kan ökningar i den relativa räntan också förväntas på grund av ökad stabilitet och investering. Stabilitet uppstår eftersom konsumenterna är avskräckta från att göra riskabla investeringar med hög räntesats. Å andra sidan sker investeringar eftersom valutahandlare är mer villiga att köpa valuta.


Video: Effektiv ränta