I Den Här Artikeln:

Federal Housing Administration hjälper låntagare med låga och måttliga inkomster genom att erbjuda flexibla kvalificerade riktlinjer och minimala betalningar. En byrå inom institutionen för bostäder och stadsutveckling, FHA försäkrar inteckning, återbetalar långivare i händelse av homeowner standard. FHA-program, som är avsedda för ägare, tillåter också låntagare att hyra ut en separat enhet på fastigheten, vare sig det är en duplex, triplex eller fyra-enhet; En hyresinkomstfaktor gäller emellertid.

Vad är hyresinkomstfaktorn för FHA-lån?: låntagare

FHA kräver att låntagare ska redovisa förluster vid uthyrning av egendom.

Det grundläggande

FHA kräver att låntagare presenterar schema E i IRS Form 1040 och nuvarande leasingavtal eller hyresavtal för att verifiera hyresintäkter.

Hyresintäkterna gäller för enfamiljshus, en- till fyra enheter. Den mäter brutto hyresintäkter i procent, räknar med potentiella lediga platser, kostnaderna för underhåll och uthyrning av hyror som hyresvärdar möter från tid till tid.

FHA följer med den lämpliga regionala HUD Homeownership Center (HOC) lediga och underhållsfaktor. Det finns fyra HOC i USA - Santa Ana, Philadelphia, Denver och Atlanta.

Beräkning

FHA använder två huvudverktyg för att beräkna hyresfaktorn för kvalificerade ändamål: en uthyrningsbedömningsrapport för ämnesfastigheten eller hyresfastigheter som anges i ansökan och HOC-lediga och underhållsfaktor.

Enligt HUD använder alla HOC, med undantag för Denver, en vakansfaktor på 15 procent. Denver använder olika vakansfaktorer för sina jurisdiktioner. Hyresinkomstfaktorn för fastigheter inom Santa Ana, Philadelphia och Atlanta HOC jurisdiktioner är 85 procent; Den totala hyran debiteras minus 15 procent.

Bestämning

En bedömare måste bestämma rättvis marknadslägenhet av fastigheter för vilka hyresintäkter används vid kvalificeringen. Till exempel, när du kvalificerar en sökande till en FHA-hypotekslån på en duplex, får långivaren inte använda hyran som låntagaren avser att debitera, men istället kan hyran rimligen hämtas enligt en FHA-godkänd bedömare jämförelse av liknande hyror i området. Verkligt marknadsvärde multiplicerat med 0,85 ger hyresintäkten långivaren kan använda för att kvalificera sökanden för lånet.

överväganden

I allmänhet får en låntagare inte använda framtida hyresintäkter från en primär bostad som de lämnar för att kvalificera sig för inköp av en annan primär bostad med ett FHA-lån. Regeln hjälper till att säkerställa att låntagaren har tillräcklig inkomst för att stödja båda inteckningarna utan att ha försummat på den lediga fastigheten vid inköp av den nya. Regeln gäller inte om det primära hemmet som lämnas har ett lån till ett värde av 75 procent eller mindre. Det gäller endast en huvudansvarig för huvudövergången och inkluderar inte bona fide uthyrningsfastigheter listade på låntagarens ansökan. FHA kan göra ett undantag för låntagare som köper en annan primär bostad till en efterprövad anställningsflyttning.


Video: