I Den Här Artikeln:

Om du har en RV listad för kort försäljning säljs det vanligtvis till ett lägre pris. En kort försäljning sker eftersom du står inför ekonomiska svårigheter och inte har råd att göra regelbundna betalningar mot ditt RV-lån. Att sälja RV så snart som möjligt minskar din skuld och minimerar din långivares förluster.

Vad är en RV-kort försäljning?: kort försäljning

En RV-kort försäljning minskar din skuld.

Underlåtenhet att göra lånebetalningar

Om du går igenom en ekonomisk svårighet och har ett lån på din RV, kan du upptäcka att du inte längre har råd att göra dina vanliga betalningar. Om situationen fortsätter kan långivaren betrakta dig att ha försummat på lånet, återta RV och sälja det för att minimera förluster. Detta scenario gör din kredit värdering, vilket gör det svårt för dig att få lån i framtiden. En kort försäljning minimerar effekten av dina ekonomiska problem på din kredit värdering.

Funktioner

Om du tror att du inte kan göra ditt lån betalar, ger dig kontakt med din långivare omedelbart dig med fler alternativ. Din långivare kan ge dig alternativen för kort försäljning, lån modifiering eller andra sätt att rädda din kredit värdering. I en kort försäljning går långivaren med att sälja RV och använda försäljningen för att betala för lånet. Även om försäljningspriset ligger under det utestående beloppet, kommer långivaren inte att kräva att du återbetalar saldot.

Bearbeta

Om du inte kan göra dina lån betalningar, ger långivaren vanligtvis dig en tidsfrist som du måste göra kontakt om du inte vill möta återtagande. Utöver denna tidsfrist kan långivaren hävda din RV och din kreditpoäng kan falla. Du måste prata med din långivare för att förklara din situation och tillhandahålla stöddokument, till exempel lönestubbar. När långivaren instämmer i en kort försäljning behöver du inte längre göra regelbundna betalningar mot lånet.

Säljande pris

En RV-kortförsäljning syftar till att snabbt växla RV till kontanter för att betala av lånet, så du kanske måste sälja den under marknadspriset. Beroende på din speciella situation kan Internal Revenue Service anser att din RV är ditt hem. Om så är fallet kan du få skatteavdrag på lånets ränta på din federala avkastning. Innan du säljer RV, kan du prata med en skattesäljare hjälpa dig att bestämma skatteeffekterna av en kort försäljning.


Video: SVB Försäljning | Kort Företagspresentation