I Den Här Artikeln:

Om du förstår vad knapphet gör mot produktpriser, kan du förutsäga prisökningar i resurser, löner och fastigheter. När du väl har en uppfattning om den möjliga riktningen av priser och löner kan du bestämma vad du ska investera i, vilken typ av jobb du ska söka och vilken typ av egendom du ska köpa.

Attraktiva asiatiska par handlar i ett köpcentrum

Par tittar på sällsynta ädelsten smycken i butiksfönstret

Brist på resurser

Företagen behöver resurser för att fungera. Så gör städer, städer, hushåll och individer. Om resurser blir knappa ökar konkurrensen om dessa resurser. Det betyder att priserna går upp, eftersom folk är villiga att betala mer för att slå konkurrensen om att få resurser. Extrem knapphet kan innebära att det inte finns tillräckligt med resurser till något pris, och en ekonomi kan kollapsa som ett resultat.

Arbetsbrist

När företagen måste konkurrera om anställda, tenderar lönerna att öka. Brist på arbetskraft kan innebära bättre löner för anställda, men om arbetskraft blir så bristfälligt att företag inte kan fungera, kan verksamheterna kollapsa. Detta skulle skapa mer brist när produkter och tjänster minskar.

Möjliga saker som blir skarpa

Fastigheter, varor och varor kan bli knappa. Om du investerar i knappa konkreta varor, kan du förvänta dig att priserna på dessa varor går upp och din inkomst av investeringar ökar som ett resultat.


Video: Fattigdom i Världen och i Europa /Stopped now!