I Den Här Artikeln:

Schema E används av enskilda skattebetalare för att redovisa intäkter eller förluster från hyresfastigheter samt från partnerskap, S-företag och andra genomgående enheter där vinster och förluster "passerar" till partners eller aktieägare. Dessa genomgångsinkomster måste redovisas på en persons 1040-avkastning.

Komposit av person med miniräknare och skatteformulär

Schema E och Form 1040

Del I

Intäkter eller förluster från hyresfastigheter och royalties redovisas i del I i schema E. Kostnader och driftskostnader dras av hyresintäkterna och övriga intäkter för att bestämma nettovinst eller förlust. Beloppet överförs till skattebetalarens 1040-avkastning.

Del II

Del II i Schema E är för rapportering av intäkter och förluster från partnerskap och S-företag. Efter avdrag för kostnader från intäkter passerar bolagets nettoresultat till sina aktieägare eller partners. Resultatet redovisas av bolaget på Schema K-1, som årligen skickas till varje partner eller aktieägare.

Del III

Intäkter och förluster från fastigheter och förtroende rapporteras på Form 1041 K-1 och den skattebetalare som tar emot denna blankett överför beloppen vidare till del III i schema E. Liksom i del II separeras passiv inkomst från icke-passiv inkomst. Passiv inkomst är inkomst genererad utan skattebetalarens aktiva eller materiella deltagande i den verksamhet som ger inkomst.

Del IV

Intäkter och förluster från fastighetsinvesteringsrörelser eller REMICs redovisas i del IV i schema E. Enskilda skattebetalare som har investerat i "buntar" av inteckningar redovisar sin inkomst här.

Del V

Den sista delen av schema E är en sammanfattning av resultat och förluster som rapporterats på denna blankett. I det här avsnittet ingår beräkning av hyresintäkter från gårdar och gör det möjligt för fastighetsmäklare att bestämma det belopp som ska "passera" till skattebetalarens 1040-avkastning.


Video: Ava Max - Sweet but Psycho [Official Music Video]