I Den Här Artikeln:

Subsidierad sjukförsäkring är en försäkringsplan med reducerade premier. Premierna reduceras på grund av att en extern enhet deltar som betalar eller subventionerar premiebetalningen. Det finns många källor till subventionerad sjukförsäkring.

Vad är subventionerad sjukförsäkring?: sjukförsäkring

Vad är subventionerad sjukförsäkring?

Högriskpool

De flesta stater har en högriskpool som erbjuder statligt subventionerad sjukförsäkring till personer som har blivit nekade personliga försäkringsskydd eftersom de är oförsäkrade.

Arbetsgivargruppen

Arbetsgivare som erbjuder gruppförsäkring till anställda subventionerar ofta premierna för att utnyttja skatteförmånerna genom att göra det.

Låginkomstpersoner

Det finns många enskilda statliga program som erbjuder statligt subventionerade sjukförsäkringsförmåner till låginkomstfamiljer och barn.

Fackföreningar eller grupper

Unionen eller andra gruppmedlemmar tycker ofta om subventionerad sjukförsäkring. Avgifterna från gruppen bidrar till att subventionera dessa försäkringsförmåner.

Åldersrelaterad subvention

Den federala regeringen erbjuder en federalt subventionerad sjukförsäkring plan som heter Medicare.


Video: Mehmet Kaplan (MP) och Emma Henriksson (KD) svarar Anosh Sheytan om kriminalitet