I Den Här Artikeln:

Termen "beskattningsbar enhet" avser en individ eller ett företag som måste lämna en avkastning och betala inkomstskatt på inkomst. Individer och företag är båda föremål för inkomstskatt och betraktas båda som skattepliktiga enheter. Däremot betalar inte partnerskap, S-företag och LLCs inkomstskatt och betraktas som obeskattade enheter.

Fem affärsmän som har ett affärsmöte vid bordet på kontoret

Ett affärsmöte i ett konferensrum.

Skattepliktiga enheter

Enligt amerikansk skattelag måste individer och företag lämna in en avkastning och betala inkomstskatt på inkomst. Till exempel, även om ett företag fördelar hela sitt resultat till enskilda ägare, är bolaget självt föremål för inkomstskatt. Eftersom företagens resultat beskattas på såväl företags- som individnivå, säger skatteexperter att företag är föremål för "dubbelbeskattning".

Ej skattskyldiga enheter

Övriga affärsenheter, som kallas passera genom enheter, är inte skattepliktiga enheter och betalar inte inkomstskatt. Partnerskap, LLCs och S-företag är exempel på icke-betalningsbara, genomgående enheter. Även om dessa företag fortfarande måste registrera avkastning, är de inte föremål för inkomstskatter. Snarare är intäkterna från dessa företag skattepliktiga på individnivå. Till exempel, om ett partnerskap tjänar $ 500, betalar de enskilda ägarna skatt på $ 500, i stället för själva partnerskapet.


Video: Women Restaurant in Herat