I Den Här Artikeln:

I Texas innehåller en garantidakt särskilda garantier som säljaren gör för köparen. En av dessa försäkringar är en garanti för att titeln till fastigheten är fri från belopp, vilket innebär att titeln kommer att vara fritt överlåtbar om du senare väljer att sälja fastigheten. En garantisak med en leverantörs lien innehåller all den vanliga säljarens försäkringar, men lien fungerar som ett skydd för säljaren.

Kvinna hand skriver ett kontrakt med en bärbar dator bredvid

Vad är en Texas Garantivärde med leverantörens Lien?

Garantivillkor

En garantisak är ett instrument som används för att överföra äganderätten från bidragsgivaren / säljaren till bidragsmottagaren / köparen. Det finns många typer av gärningar, men garantier är guldstandarden eftersom de ger mest skydd till köparen. Genom att underteckna en garantisak, lovar säljaren i huvudsak att han äger fastigheten direkt, och det finns inga hypotekslån eller belopp som begränsar det. Om löftet visar sig vara fel och säljaren inte har en bra juridisk titel på egendomen kan köparen stämma för sina ekonomiska förluster.

Förstå Liens

En lien är ett rättsligt arrangemang mellan en gäldenär och en borgenär. Det ger borgenären - en person som ägs pengar - rätten att hålla fast vid gäldenärens egendom tills gäldenären har betalat sin skuld. Du kommer sannolikt att ha stött på termen "lien" i samband med en mekaniker s lien, vilket gör det möjligt för entreprenörer att spela in en lien mot ditt hem när du inte har betalat dina konstruktion räkningar. Lien stoppar dig från att sälja eller pantsätta ditt hem tills du har betalat skulden i sin helhet, vid vilken tid lien släpps.

Effekten av en leverantörs Lien

En leverantörs lien är en lien till förmån för "säljaren" eller säljaren av fastigheter. När en garantisak innehåller en leverantörs lien, accepterar köparen att säljaren kan ta fast egendomen tills egendomen betalas i sin helhet. Den används i situationer där köparen omedelbart äger egendomen, men betalar köpeskillingen i perioder eller vid något senare tillfälle. Så, om en garantivärde inkluderar en leverantörs lien, betyder det att säljaren förbehåller sig rätten att ta del av fastigheten tills köparen slutar betala. Säljaren har juridisk titel tills köparen gör den senast schemalagda betalningen, och köparen kan inte sälja fastigheten tills betalningen är gjord.

Det fungerar som ett hypotekslån

På många sätt fungerar en Texas-garanti med en leverantörs lien som ett inteckning - och det används också på ett liknande sätt. De flesta använder denna typ av handling när köparen inte lånar från en bank eller ett finansiellt institut men lånar istället köpeskillingen från fastighetsägaren. När en köpare har svårt att få ett lån från en institutionell långivare kan säljaren av egendom låna honom pengarna. Precis som institutionella långivare behåller rätten att beslagta fastighetsbestånd, behåller en säljare med säljaren samma rätt i händelse av att köparen misslyckas med att göra schemalagda betalningar.


Video: