I Den Här Artikeln:

Titelförsäkring hjälper hemköpsprocessen genom att låta både hemköparen och eventuella finansieringsagenter försäkra sig om att fastigheten är berättigad att säljas. Det skyddar mot risken att det finns potentiella fordringar på egendomen som kan upphäva försäljningen efter det faktum, om det kommer från försiktigt bedrägeri begått av säljaren eller okända arvingar som plötsligt upptäcker att de kan vara ditt nya hem rättighetsägare.

Par omfamnar, står inomhus, bakifrån

Titelförsäkring skyddar din investering om någon annan hävdar att du äger ditt drömhem.

Titelförsäkringsprocessen

Ett titelförsäkringsbolag eller advokat utför först forskning för att säkerställa att gärningen är giltig och att det inte finns några andra sökande på egendomen eller misstag i posten som kan visa sig besvärlig senare. När det händer utfärdar det en försäkringspolicy som betalar för att försvara dig i domstol om giltigheten av titeln utmanas och kompensera dig för ditt eget kapital i fastigheten om du förlorar ett sådant fall.

Investeringsskydd

När du finansierar ett hus, måste du vanligtvis köpa en långivares titelförsäkring. Detta skyddar banken om ett påstående dyker upp som hotar investeringen. En ägares titelförsäkring är inte alltid nödvändig, men det är en bra idé att köpa en. Annars, om en förlorad före maka till en tidigare ägare fyller ett framgångsrikt anspråk på ägande och domstolarna, kommer du att vara utbetalad och annat eget kapital i fastigheten.


Video: