I Den Här Artikeln:

Utbildningsinstitutioner kan erbjuda undervisningsmission till förmån för anställda. Undervisningsmission kan kallas ekonomiskt stöd, ersättning eller förmåner. Oavsett namn, undervisning remission ger ett upphävande av några eller alla studieavgifter. Under Avdelning 26, avsnitt 117 (d) i Förenta staternas kod, anses inte underrättelse om inkomster. Det innebär att det är en helt skattefri ersättning förutsatt att programreglerna inte diskriminerar till förmån för högt kompenserade anställda. Undervisningsmeddelanden är ett alternativ för K-12 skolor samt högskolor och andra gymnasier.

Grupp av studenter går tillsammans

Högskolestudenter går över campus.

Regler för undervisningsmission

Undervisningsmeddelanden kan erbjudas anställda hos en skola och till deras makar och barn som är beroende. Endast undervisning ingår. Ett undervisningsprogram kan inte täcka böcker, avgifter eller andra utgifter. Skolor har stor flexibilitet när det gäller att ställa in behörighetskrav. Till exempel kan remission begränsas till fasta heltidsanställda och kan baseras på finansiellt behov. Skolan bestämmer om man ska avstå från hela eller bara en del av undervisningen. Skolor kan till och med ge undervisningsmission i form av kontantbidrag att betala för att delta i andra skolor. Till exempel kan ett universitet täcka grundskola eller gymnasieskolan för anställda barn. En utbildningsinstitution kan sätta in gränser för antalet kredittimmar som kvalificerar sig för underlåtelse och kan utesluta särskilda akademiska program.


Video: Mission Blue | Official Trailer [HD] | Netflix