I Den Här Artikeln:

En välfärdskontroll är en kontroll som delas ut av regeringen till personer vars låginkomst placerar dem under en föreskriven levnadsstandard kallad fattigdomsgränsen. Endast kvalificerade sökande får förmåner och varje program har olika krav från mottagarna.

Ändamål

Regeringen hjälper människor som lever i fattigdom för att hjälpa dem genom svåra situationer. Programmen är utformade för att hjälpa människor med grundläggande behov i livet, såsom mat, kläder och värme. Dessa program är också utformade för att främja människor som förbättrar sig själva och livskvaliteten för att bli självförsörjande.

typer

Välfärdskontroller är utbetalningar till människor genom många olika program. Dessa program omfattar tillfälligt stöd till behövande familjer (TANF), barnomsorg barnomsorgsprogram, energistödsprogram, medicinska hjälpprogram och matfrimärken.

kvalifikationer

För att folk ska få välfärd ska de ansöka om dem. Endast kvalificerade sökande får förmånerna. För att kvalificera sig för dessa program måste sökandena uppfylla flera villkor som fluktuerar baserat på programmet. Vissa kategorier av kvalifikationer inkluderar personer som saknar yrkeskunskaper och sökande måste ha beroende barn som bor i hushållet.


Video: