I Den Här Artikeln:

Ökningen av elektronisk bankverksamhet har gjort överföringen av medel från en bank till en annan så lätt som att gå in i en serie av siffror. Ett överföringsnummer identifierar en viss överföring från ett konto till ett annat och hjälper till att säkerställa att pengarna överförs snabbt och korrekt. Överföringsnummer används för både inhemska och internationella överföringar, även om olika steg och ytterligare koder krävs.

Wire Transfer Process

För att skicka pengar via en banköverföring måste du lämna information om den mottagande banken, till exempel bankens namn och adress tillsammans med rätt mottagarkontoinformation. Du behöver också bankens rutningsnummer eller American Banking Association Number, som helt enkelt kallas ABA-numret. När alla korrekta uppgifter är inmatade i överföringssystemet får du en unikt överföringsnummer som kommer att användas för att spåra och bearbeta överföringen.

Betalningssystem

Inrikes banköverföringar hanteras antingen av Federal Reserve Wire Network eller Clearing House Interbank Payments System. Fed Wire-systemet hanteras av de amerikanska centralbankerna, medan Clearing House-systemet är ett bankägt konkurrentnätverk.

Internationella trådtransporter

Internationella banköverföringar följer samma allmänna process som inhemska banköverföringar. ABA-nummer gäller emellertid endast för amerikanska banker, så internationella överföringar använder International Bank Account Numbers, eller IBANs. Brevkoder som utarbetats av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, lämpligt känd som SWIFT-koder, behövs också ofta för internationella överföringar av banköverföring. Som med inhemska överföringar får du en unik överföringsnummer för spårning när du har tillhandahållit all nödvändig information för din internationella banköverföring.


Video: How to Conduct a Wire Transfer