I Den Här Artikeln:

Inte alla tystnader är besvärliga - speciellt när man antar att alla är på din sida. Reseachers vid University of Haifa har just släppt en studie som tittar på vad folk antar när de runtom dem håller sina munnar stängda. Deras resultat har ganska breda konsekvenser för ett antal olika situationer och för vad du ska göra i dem.

Allt kommer ner till någonting forskarna kallar spegelseffekten. Enligt ett pressmeddelande "antar folk i allmänhet att andra tysta av samma skäl att de skulle ha varit tysta i samma situation". Det här resultatet kom fram om en person representerade en majoritet eller en minoritet - med andra ord, om jag pratar och du inte är det, tror jag att du håller med mig även om ingen annan gör det.

Det följer inte nödvändigtvis självklart. En person kan hålla tyst av några olika skäl, från meningsskiljaktighet till ointressen mot enkel utmattning eller självmedvetenhet. Om den tysta parten aldrig korrigerar den andra människans antaganden kan det dock leda till problem längs linjen. Oavsett om det gäller kontorspolitik eller hantering av pengar med en betydande annan, kommunicerar med tydlighet och ärlighet kommer det att vara bäst för alla.

Det finns situationer där diskretion är den bättre delen av valor, särskilt när känslorna är heta och speciellt när det finns maktbalans i jobbet. Men om du inte vill ses som på någons sida när du inte är eller samtycker till något när du inte gör det, se till att du talar upp. Annars kommer alla andra att tala för dig.


Video: Kroppspråk: