I Den Här Artikeln:

När du säljer ditt hus är det en bra mängd pappersarbete. Advance planering kan hjälpa dig att minska stressen i samband med att sälja ditt hem. Beroende på huruvida du kommer att sälja huset själv eller få en fastighetsmäklare kommer att påverka det aktuella papperet. Hur som helst kommer det grundläggande pappersarbetet att förbli detsamma.

Fastighetsinformation

Fastighetsinformationen beskriver eventuella uppgraderingar och reparationer som du har gjort till ditt hem. Det innehåller också en detaljerad historia av huset, inklusive skador, kvadratmeter och betalda fastighetsskatt.

Finansiella poster

Dessa inkluderar eventuell skuld säkerställd av ditt hem.

Fastighetsskatteuppgifter

Rekord över skattebetalningar på huset och eventuella fastighetsskatter.

Titel

Du kommer att behöva titeln på ditt hem för att bevisa ägande.

Husägarens By-Laws

Om du bor i ett grannskap med bostadsförordningar, förbereda en kopia av dessa och annan relevant information relaterad till grannskapsföreningen.

inspektioner

Om du väljer att få ditt hus inspekterat, inkludera kopior av inspektionen.


Video: Så blir bostadsmarknaden 2019