I Den Här Artikeln:

Medan en mans hemma kan vara hans slott, behöver han inte nödvändigtvis ha rätt att göra vad han tycker om inom eller utanför den. Statliga och kommunala lagar varierar beroende på vad som är laglig och lämplig användning av egendom, så en ny homebuyer borde se på lagarna innan han gör något som kan få honom i trubbel med zoning officeraren.

Par med nya husnycklar

Ungt par dangling nycklar framför sitt nya hem

Bundle of Rights

Uttrycket "bunt av rättigheter" avser de rättigheter som följer med äganderätten till egendom. Bunten ger fastighetsägaren rätten att sälja, hyra eller ge egendomen borta, liksom att bo i den, kontrollera den, använda den och njuta av den. Termen uppstår eftersom rättigheterna liknar ett bunt av pinnar, med varje pinne som står för en enda höger. Begreppet "avgift enkel titel" hänvisar till egendomen till någon som äger alla rättigheter.

Fastigheter vs Real Property

Fastigheter är marken och allt på den, inklusive strukturer. Det innehåller saker som existerar naturligt, såsom trävaror och mineraler, liksom föremål som läggs till av människor, som vägar och byggnader. Fast egendom beskriver de rättigheter och fördelar som går ihop med ägandet av fysisk fastighet, och inkluderar buntet av rättigheter som följer med att äga fastigheter. Till exempel kan en fastighetsägare sälja eller hyra mineralrättigheter, men håll till höger om att använda området ovanför marken.

Regeringsrestriktioner

Alla reella fastigheter är föremål för statliga befogenheter för beskattning, framstående domän, polisstyrka och escheat. Kommunala regeringar har rätt att upprätta skatter för att täcka lokala och skolbudgetar. Eminent domän tillåter federala, statliga och lokala myndigheter att ta privat egendom och kompensera fastighetsägaren. Polisstyrkan beskriver statens och kommunernas rätt att laga lagar som gynnar deras samhällen genom att upprätta bestämmelser om hälsa, säkerhet, välfärd och moral. Escheat är statens makt att ta över egendom som inte har någon ägare, såsom ett fall där ägaren har dött utan en vilja som utser vem som ska få fastigheten.

Markanvändning och zonering

Kommunerna kontrollerar användningen av fastigheter samt framtida tillväxt och utveckling genom att förbereda huvudplaner och skapa markanvändningslagar som stöder huvudplanen. Dessa masterplaner upprättar distrikt som är avsedda för bostads-, kommersiell och industriell användning. I de utsedda distrikten kan endast särskilda typer av utveckling byggas, såsom fabriker, skolor, kontorsparker, eller enfamiljshus och bostadsrätter. Zoning lagar implementera huvudplanen, stavning ut sådana detaljer som motgångar, byggnadstäthet, placering av gator och verktyg, skyltar i kommersiella områden och historiska beteckningar. Utvecklarens planer måste överensstämma med dessa föreskrifter.

Fastighetsägare vs Zoneringslagar

I de flesta kommuner hör en planeringskommitté utvecklingsansökningar. Dessa styrelser måste testa applikationer för att se till att de överensstämmer med zonplaneringen och huvudplanen. Om fastighetsägaren vill lägga till ett däck i sitt hus eller bygga ett jätte köpcentrum måste hans planer följa lagarna. Dessa zoning lagar strider ofta med fastighetsägarens rätt att använda sin egendom som han önskar. Kommuner inrättade styrelser, vanligen kallade zonplaner för anpassning, för att höra överklaganden från fastighetsägare som söker avvikelser eller undantag från zonlagstiftning för ett visst ändamål. Om en fastighetsägare använder sin egendom på sätt som strider mot stadförordningarna kan en avdelningsövervakningsansvarig skriva under ett klagomål.


Video: Aktion mot Fastighetsägarna