I Den Här Artikeln:

Eftersom högre utbildningskostnader fortsätter att stiga varje år står många potentiella studenter inför en brant utmaning att betala för denna kostnad. Studenter och deras familjer kämpar ofta för att betala för utbildningskostnader, vilket kanske inte är möjligt på sin egen inkomst. Amerikanska regeringen bidrar till att lätta på bördan genom att erbjuda ekonomiska stödprogram, varav en är Pell Grant.

Fokuserad ung kvinna som arbetar på laptop på kontoret

Vad är en Pell Grant?

Vad är en Pell Grant?

Tidigare kallad Basic Educational Opportunity Grant (BEOG) är ett Pell Grant ett studentfinansieringsprogram som finansieras av US Department of Education. Dessa behovsbaserade bidragspengar hjälper vanligtvis studenter från låginkomstfamiljer, även om det ibland kan gynna kvalificerade studenter som är inskrivna i en lärarutbildningsplan. Till skillnad från ett studielån behöver inte Pell Grant återbetalas, utom i vissa fall, till exempel när en förändring av studentens närvarotillstånd sker, vilket inkluderar att helt eller delvis gå från skolan eller flytta från heltid till deltid inskrivning.

Vad kan Pell Grant Money användas för?

Pell Grant-pengar kan användas för ett antal utbildnings kostnader, varav den största är undervisning och skolavgifter. Studenter kan också använda stipendiepenningen för att täcka sina levnadsutgifter, inklusive rum och styrelse. Skolmaterial, till exempel böcker, täcker samt skolrelaterade transportkostnader. Om en elev har anhöriga kan Pell Grant-pengar också användas för att betala barnomsorg och andra vårdkostnader för vård.

Vilka är kraven för en Pell Grant?

U.S. Department of Education listar behörighetskrav för studenter att få federalt finansiellt stöd, inklusive Pell Grants. Bland dessa krav måste studenter vara aU.S.citizen eller en berättigad noncitizen med påvisat ekonomiskt behov. Kongressen fastställer detta behov baserat på en formel som utvärderar en studerandes förväntad familjebidrag (EFC), som familjen rapporterar om den fria ansökan om federal studenthjälp (FAFSA). Den primära faktorn som bestämmer en studerandes ekonomiska behov är studentens och föräldrarnas kombinerade inkomster och tillgångar. Du kan ladda ner eller begära en kopia av FAFSA genom att besöka FAFSA.ed.gov och följa anvisningarna.

En student måste tjäna ett gymnasiet, ett GED-certifikat (eller motsvarande) eller slutföra ett godkänt hemskolans program.

Trots att en studerandes godkännande av ett grundutbildningsprogram grundar sig på hans akademiska akademiska status, efter att han har skrivit in på en högskola, högskola eller karriärskola, är hans Pell Grant beroende av att upprätthålla tillfredsställande akademisk framsteg. Varje skola fastställer standarden för sin definition av "tillfredsställande akademisk framsteg", men vanligtvis måste en student behålla motsvarigheten till ett C-betygsgenomsnitt.

En student måste underteckna certifikatutlåtandet på FAFSA som säger att han inte har gjort sig skyldig i ett federalt studentlån och inte har någon balans på ett federalt stipendium, och han måste använda Pell Grant-pengar för att betala utbildningsutgifter.

Vad är den högsta Pell Grant?

Från och med läsåret 2018-2019 (1 juli 2018 till 30 juni 2019) är den högsta Pell Grant som en student kan ta emot 6,095 dollar. Bidragsbeloppet kan ändras årligen, och alla studenter får inte maxbeloppet. Varje elevs pris är baserad på finansiellt behov, och en student kan bara få Pell Grant-pengar för maximalt motsvarande 12 terminer.


Video: Understanding the Federal Pell Grant