I Den Här Artikeln:

Med varje skattebetalning du gör, oavsett om du är federal inkomstskatt eller lokal fastighetsskatt, bör du pausa för att överväga fördelarna med dessa olika skattebetalningar. Skatter, inklusive federala, statliga och lokala skatter, finansierar myriade projekt och initiativ för att hjälpa den kollektiva gruppen.

Federala skatter

Med rötter från 1861 bidrar den federala inkomstskatten till att finansiera ett brett utbud av initiativ och program. Federal skatter hjälper till att betala för försvar och säkerhetsprogram. Det kan innebära kostnader för att stödja krigsinsatser och operativa säkerhetsprogram i hemlandet och utomlands. Dina federala skattepengar går också för att finansiera sociala avgifter, olika sjukförsäkringsprogram och program som är avsedda att hjälpa medborgarna att överleva svåra tider. Dessa program inkluderar Medicaid, Medicare och skattekreditmöjligheter, såsom inkomstinkomstkredit och barnskattekredit.

Statliga skatter

Statliga skatter finns i flera former, främst inkomstskatt och statlig moms. Inte alla stater samlar in inkomstskatt, och vissa får inte ta ut en moms. Stater använder intäkterna som skapas genom skatteinsamling för att stödja utbildning, statligt finansierade vårdprogram och hjälp till låginkomstpersoner. Övriga mottagare av statliga skatteintäkter inkluderar transportprojekt, såsom fastsättning av vägar och byggande av nya transportsystem. Dessutom går statliga skatteintäkter för att finansiera fängelser och korrigeringsanläggningar inom staten.

Lokala skatter

Lokala skatter - inklusive fastighetsskatt, moms och lokala inkomstskatter - hjälper till att finansiera olika lokala projekt och initiativ. Detta kan innefatta ekonomiska utvecklingsprojekt för att hjälpa till att locka företag till området. Lokala skattepengar hjälper också till att utveckla och stödja olika resurser och projekt som är inriktade på att tillhandahålla utbildnings- och extracurricular verksamhet i låginkomstkvarter. Lokala skatteintäkter hjälper också stödsektionsskolor och underhåller läns- och stadsparker och naturresurser.

Andra överväganden

Tänk på de offentliga tjänster som lokala, statliga, regionala och nationella myndigheter tillhandahåller för samhället som helhet när man överväger var skattepengar går. Detta inkluderar att hjälpa till att finansiera polisen och brandkåren. Allt från att hjälpa betala anställda att uppgradera utrustning vid behov. Skattepengar hjälper också till att stödja insamling av skräp i vissa städer och snöborttagning i områden som är utsatta för vintersnow.


Video: GigId: Flexibelt arbete, personlig trygghet och enkla skatter i framtidens globala gig-ekonomi