I Den Här Artikeln:

Statlig socialförsäkringsskatt kan ta en stor bit av din disponibla inkomst. Lyckligtvis ger de flesta stater en fullständig skattebefrielse för sociala förmåner, även om en handfull stater gör beskattning av dem. Vissa stater efterliknar federala socialförsäkringsskatteriktlinjer, medan andra bibehåller sina egna skattesäkringsavgifter för social trygghet.

Par på stranden håller händerna och ler

Senior par går på stranden

Stater som beskattar sociala trygghetsförmåner

Några stater - North Dakota, Nebraska, Minnesota, West Virginia och Rhode Island - beskatta socialförsäkringsförmåner i den utsträckning fördelarna beskattas på federal nivå. Efter offentliggörandet tar federala regeringen endast en skatt på sociala förmåner om din sammanlagda inkomst är över 25 000 dollar. Personer med inkomst mellan $ 25.000 och $ 34.000 kan förvänta sig att hälften av sina sociala trygghetsförmåner ska beskattas. Om din inkomst är över 34 000 dollar, kan upp till 85 procent av förmånerna bli föremål för skatt. Andra stater - Montanta, Utah, Colorado, New Mexico, Kansas, Iowa, Missouri och Conneticut - skatteförmåner för social trygghet, och alla har tydliga beräkningsmetoder. Alla andra stater beskattar inte social trygghet.


Video: GigId: Flexibelt arbete, personlig trygghet och enkla skatter i framtidens globala gig-ekonomi