I Den Här Artikeln:

Du kan börja ta utdelningar från din 403b-plan från och med åldern 59 och en halv, oavsett din anställningssituation. Inkomsttjänsten tillåter emellertid fördelningar vid andra tillfällen efter vissa utlösande händelser.

Jobbseparation

Du kan ta ut pengar ur din 403b-plan när du lämnar ditt jobb av någon anledning, till exempel pension eller att bli avskedad. Men om du inte går i pension efter 55 års ålder måste du betala ett 10 procent tidigt utträde straff.

svårigheter

Du kan ta ett tidigt tillbakadragande från din 403b-plan i händelse av allvarliga ekonomiska svårigheter för vilka du inte har några andra betalningskällor. Exempel på ekonomiska svårigheter inkluderar pengar som återkallas för att betala hyra för att undvika utvisning. Du kan också ta ut pengar om du har en permanent funktionshinder.

Efter döden

Om du får en 403b-plan som mottagare vid den ursprungliga ägarens död, kan du ta utdelningar från 403b-planen omedelbart, även om den ursprungliga ägaren inte hade uppnått åldern 59 och en halv.


Video: