I Den Här Artikeln:

En kassörs check är en check som skrivs för ett angivet belopp som betalas av finansinstitutet (banken etc.) och inte en privat kontoinnehavare. Dessa kontroller anses ekonomiskt sunda jämfört med personliga kontroller, eftersom institutionen står bakom sitt värde och inte en enda kontoinnehavare. Sändaren är bara den som betalar avgiften för att få kontrollen skapad.

Fungera

tecknarna

Steg

Enligt Wyoming Legislative Service Office Statutes, när det gäller överlåtbara instrument, är sändaren "en person som köper ett instrument från sin emittent om instrumentet betalas till en annan identifierad person än köparen."

överväganden

Steg

En remitter måste vara närvarande vid tidpunkten för utfärdandet av kassörens check. Hon måste vara den som betalar för checken och dess emissionsavgifter. Utöver detta krav kan betalaren vara betalningsmottagare eller tredje part om inte annat följer av lokal eller statlig lag.


Video: Calling All Cars: The Blonde Paper Hanger / The Abandoned Bricks / The Swollen Face