I Den Här Artikeln:

Önskat lager är en hybrid säkerhet eftersom den kombinerar funktioner hos vanliga aktier och obligationer. Samtidigt har den flera unika egenskaper som skiljer det från båda.

Varför är Preferred Stock en hybrid säkerhet?: stock

Föredragna lager kombinerar egenskaper hos vanliga aktier och obligationer.

Vanliga lagerfunktioner

Önskat lager representerar delaktighet i ett bolag och betalar kvartalsvis utdelning.

Obligationsfunktioner

Företagen aktie betalar hög nuvarande inkomst (även i form av utdelningar) och kan kallas (inlösas) till par (nominellt värde) under vissa förutsättningar. Vissa föredragna lager är konvertibla till vanligt lager under vissa förutsättningar.

Unika funktioner

Föredragna aktieägare har inte rösträtter. Vanliga aktier är eviga värdepapper, medan de flesta föredragna aktier har samtalsdatum. Föredragna aktier kan vara kumulativa (berättigar innehavaren till eventuella utdelningar och efterskott), men om utdelning på vanliga aktier avbryts eller utelämnas, har de gemensamma aktieägarna inga tillgångar.

Till skillnad från obligationsränta kan föredragna utdelningar utelämnas eller upphävas utan att standardavsättning utlöses.

Värsta av båda världarna

Föredragna lager har begränsad upsidepotential på grund av anropsfunktionen. Obligationer har ett prioriterat krav på preferenslagret mot företags tillgångar i konkurs eller likvidation.


Video: What is preferred stock?