I Den Här Artikeln:

Redovisning är processen att spela in, analysera och använda finansiell information. Nästan alla affärer och finansiella transaktioner innebär någon typ av redovisning. Lärande redovisning kommer att hjälpa nästan alla som gör affärer eller personliga ekonomiska beslut, som en skattebetalare, investerare eller företagare. Redovisningskunskap hjälper dig att förstå innebörden av den ekonomiska informationen som presenteras för dig. Det finns olika skäl att lära sig de olika redovisningsdisciplinerna.

Varför lära sig redovisning?: använda

Redovisning innefattar registrering och användning av finansiell information.

Finansiell redovisning

Finansiell redovisning består av att registrera transaktioner och presentera information i ett standardformat av finansiella rapporter för personer att använda för att fatta beslut. Alla som är intresserade av ett företag, såsom ledning, fordringsägare, investerare, anställda och tillsynsmyndigheter, kan använda ekonomisk redovisning för att förstå styrka och framtida prestationspotential i ett företag. Till exempel behöver en enskild investerare veta om ett företags finanser innan man beslutar att investera i företaget.

Ledarskapsredovisning

Chefsredovisning är den interna processen som ett företag använder för att ge detaljerad ekonomisk information till cheferna. En person som driver ett företag eller fattar ekonomiska beslut om ett företags verksamhet kan dra nytta av att lära sig ledarskapsredovisning. Informationen är viktig för att fatta beslut om företagets kostnader, produktionsvolymer och avdelningar. Utan chefsredovisning kan ett företag planera ineffektivt och överskrida tillverkningskostnader som kan äventyra dess vinst.

Skatteredovisning

Skattebokföring innebär att analysera företagets eller individernas ekonomiska information för att beräkna skatter. Ett företag använder skatteredovisning till budget för kostnader och planerar en affärsstrategi som minimerar sin skatteskuld. En individ kan använda skatteredovisning för att förstå hur faktorer som löner, investeringar och anhöriga påverkar hennes inkomstskatt. Kunskapen kan hjälpa henne att skicka sina egna skatter eller effektivt kommunicera med en revisor som skickar till henne.

Redovisning för personliga finanser

Lärande redovisning hjälper dig med din dagliga ekonomi. Finansiella uppgifter som att deponera pengar på ett bankkonto och fylla i en checkbook innefattar en form av redovisning. Redovisningskunskap hjälper dig att förstå hur räntorna beräknas på ett billån eller en inteckning. Du kan också dra nytta av att skapa personliga finansiella rapporter som hjälper dig att bestämma ditt nettovärde, göra en budget och planera för framtiden.


Video: Bokföring I - grunder